Radio.active

- Projekt sa ciljem promoviranja aktivističkih, umjetničkih i etičkih ideja/teorija/praksi unutar elektronskih medija
[Click here to visit the site]